Uživatel: Heslo:

Nákupní košík

množství:0 ks
cena:0 Kč

Všeobecné obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.vdktrading.cz . Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel) a kupujícího (zákazník).

 

1. Základní údaje:

 

Dodavatel: VDK trading s.r.o., se sídlem Lestkov 83, Radostná 51263

                     Dodavatel je zapsán u Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu C, vložka 23374.

                     Dodavatel je plátcem DPH.

 

2. Vymezení pojmů:

 

Spotřebitelská smlouva – je smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel.

 

Dodavatel/prodávající – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

 

Zákazníkem našeho internetového obchodu je kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

Kupující - spotřebitel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

Kupující – který není spotřebitel, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a obchodním zákoníkem.

Kupní smlouva – objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu kupujícímu s tímto jeho návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

Momentem uzavření kupní smlouvy je kupující vázán obchodními podmínkami a kupující s nimi vyjadřuje souhlas.

Po obdržení objednávky prodávající bude kupujícího informovat, zda-li je vybrané zboží možné doručit a kupujícímu bude sdělen přibližný termín dodání.

 

3. Dodací a platební podmínky:

 

Dodávky předmětu plnění budou dle dostupnosti produktů a provozních možností prodávajícího realizovány v co nejkratším termínu, obvykle během dvou týdnů po potvrzení objednávky. V případě, že vybraný model nebude možné dodat v co nejkratší době, bude o tom kupující informován. Místo odběru je stanoveno na základě objednávky kupujícího. Za splnění dodávky se považuje dodání předmětu na uvedenou adresu.

  

Platební podmínky pro dodávky v České republice:

 

Dobírka: Česká pošta: 99 Kč (zboží Vám bude doručeno obchodním balíkem)

                 PPL: 130 Kč (expresní balíková služba)

 

 Při nákupu nad 3000 Kč Vám neúčtujeme poštovné !!!

 

Platba převodem: Při vyplnění objednávky nás upozorněte, že si přejete platit převodem. Poskytneme Vám 20 Kč slevu! Zboží bude vyexpedováno až po obdržení částky na náš účet. Číslo účtu Vám bude zasláno na Vaši žádost při potvrzení objednávky.

 

V případě žádosti zaslání  zboží do zahraničí Vám cenu poštovného sdělíme na vyžádání.

 

 4. Odstoupení od smlouvy

 

Ze strany dodavatele: Dodavatel je oprávněn od smlouvy odstoupit pouze do okamžiku odeslání zboží, a to jen v případě nedostupnosti zboží nebo výrazné změny ceny zboží. Před odstoupením je ale dodavatel vždy povinen kontaktovat zákazníka za účelem dohody o dalším postupu.

 

Ze strany kupujícího: Storno objednávky může zákazník provést maximálně do 24 hodin po odeslání objednávky.

Kupující má právo podle odstavce 6 novely občanského zákoníku č.367/2000 odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží.

Rozhodnete-li se pro odstoupení v této lhůtě, žádáme Vás o dodržení níže uvedených podmínek.

- Kontaktujte nás ( na adrese davidknobloch@email.cz nebo telefonicky), že žádáte o odstoupení od smlouvy.

- Zašlete zboží zpět na naší adresu uvedenou na faktuře: VDK trading s.r.o., Lestkov 83, Radostná 51263, a to za následujících podmínek:

- musí byt v původním nepoškozeném obalu
- musí být nepoškozené bez známek užívání nebo opotřebování
- musí být kompletní (včetně záručního listu atd.)
- s kopií dokladu o koupi
- s krátkým dopisem (nebo komentářem na faktuře), že odstupujete od smlouvy číslo (č. faktury) + datum, vlastnoruční podpis a číslo účtu, na který Vám máme poslat zpět peníze.

Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám peníze za zboží zašleme převodem na Váš účet a to nejpozději do  jednoho týdne po fyzickém obdržení zboží. V případě nedodání kompletního zboží se termín vrácení peněz posouvá až do doby, kdy budou kompletně splněny podmínky na vrácení zboží.

Kupující je povinen uhradit veškeré expediční náklady!V žádném případě nám neposílejte vrácené zboží na dobírku! Takto vrácené zboží nebude přijato a prodlužujete tím dobu vyřízení.

 

5. Reklamační řád a záruční podmínky:

Součástí dodávky zboží je reklamační řád, který má následující znění:

Našim cílem je spokojený zákazník. Věříme, že zakoupená obuv splní Vaše očekávání. Dovolujeme si Vám proto poskytnout několik rad a doporučení:

 • Při výběru obuvi pečlivě zvažte, k jakému účelu bude obuv používána.
 • Obuv při nákupu pečlivě vyzkoušejte. Vyberte správnou velikost a nejlépe vyhovující střihové provedení. Nesprávně zvolená velikost, nevyhovující střihové provedení či tvar nemohou být důvodem k pozdější reklamaci.
 • Obuv pravidelně ošetřujte dle materiálu a typu vhodnými prostředky na údržbu obuvi. Prodlužujete tak její životnost.
 • Obuv správně obouvejte, používejte správným způsobem a ve vhodném prostředí.
 • Obuv je nutno chránit před chemickými vlivy a rozmáčením (pokud to není obuv přímo určená pro použití ve vodě).
 • Obuv se nesmí prát v pračce, pokud to není výslovně výrobcem povoleno.
 • Obuv vyrobenou ze syntetických materiálů chraňte před náhlou změnou teploty a mrazy.
 • Nezapomeňte prosím, že záruční doba a životnost obuvi jsou různé pojmy. Životnost obuvi je dána intenzitou a způsobem používání obuvi. Nemusí být proto vždy stejně dlouhá jako záruční doba. Při intenzivním používání může dojít k tomu, že životnost obuvi může být kratší než záruční doba.

 

Níže uvádíme piktogramy, které Vám usnadní orientaci v materiálovém složení obuvi:

      

Povrchový materiál    Podšívka a stélka     Podešev

 

        

useň                    textilie                ostatní materiály

 

Údržba použitých materiálů:

 

Hladké usně: Obuv zbavte nečistot vhodným kartáčkem nebo vlhkým měkkým hadříkem  a vytřete do sucha. Použijte vhodný krém a vyleštěte. Obuv chraňte před promočením. Při ošetřování dávejte přednost krému před samolešticím prostředkem.

Vlasové materiály (velur, nubuk): Obuv z tohoto materiálu ošetřujte pryžovým kartáčkem a přípravky které jsou určeny pro vlasové usně. Kartáčujte tak, aby nedošlo k vydření vlasu. Vlasové usně nikdy nekrémujte! K ošetření je vhodné použít impregnační prostředky ve sprejích.

Lakovaná nebo povrstvená useň: Pro tyto dva druhy usní platí stejná pravidla údržby a mají podobné vlastnosti. Nečistoty odstraňte vlhkým jemným hadříkem a utřete do sucha. Povrch těchto druhů usní je velmi choulostivý na mechanické poškození, chemické vlivy, rozmočení a mráz.

Textilní materiály: Ošetřujeme vhodným sprejem. Při větším znečištění je možné použít vlhký hadřík.

Syntetické materiály: Tyto materiály jsou velmi nenáročné na údržbu. Nejlépe se ošetřují vlhkou houbou a potom se vysuší jemným hadříkem. U těchto materiálů dávejte velký pozor na mechanické poškození (např. zakopnutí). Při mechanickém poškození může dojít k sedření barvy na povrchu a k prosvítání původní barvy materiálu. Obuv nepoužívejte pod bodem mrazu.

 

Podmínky pro uplatnění reklamace:

 • Případná reklamace musí být uplatněna spotřebitelem ihned po zjištění závady.
 • Výrobek bude přijat k reklamaci pouze vyčištěný a v souladu s dikcí zákona 238/2000 O ochraně veřejného zdraví.
 • Po uplynutí záruční doby nárok na reklamaci zaniká.

 

Záruka se vztahuje na vady, které vznikly výrobní chybou nebo špatným technologickým postupem . Tyto vady se zpravidla projeví po krátkodobém používání obuvi.

 

Záruka se nevztahuje na:

 • Změnu obuvi v důsledku nedodržení pokynů uvedených na údržbu a ošetření obuvi.
 • Veškerou změnu obuvi, která vznikla v průběhu záruční doby v důsledku jejího opotřebení způsobeným obvyklým užíváním (viz. Zákon č. 136/2002 Sb., §619, odst.2), vlivem nesprávného užívání nebo neodborného zásahu.
 • Na mechanické poškození výrobku (včetně mechanického poškození povrchového materiálu)
 • Poškození nebo opotřebení obuvi v důsledku nevhodného výběr užití a účelu obuvi.
 • Obuv, u které byly v záruční době provedeny jakékoliv úpravy a opravy ze strany spotřebitele nesouvisející s běžnou údržbou nebo opotřebením obuvi.
 • Pouštění barvy při pocení nohou nebo při provlhnutí usňové obuvi.
 • Vady způsobené vnějšími vlivy (nešetrné zacházení, zakopnutí atd.)
 • Nerovnoměrnou kresbu líce a částečnou rozdílnost povrchu, která je charakteristická pro přírodní useň.

 

Přejeme Vám příjemnou a pohodlnou chůzi v naší obuvi

6. Ochrana osobních údajů

 

Dodavatel prohlašuje, že veškeré osobní údaje budou použity pouze pro interní potřeby dodavatele a nebudou poskytovány třetím osobám. Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Osobní informace jsou shromaždovány z obchodních, logistických, statistických a marketingových důvodů. Tyto osobní údaje je možné na písemnou žádost zákazníka vymazat z naší databáze.